Az osztrák óriás

A természet bölcsen meghatározta, hogy milyen magasra nőhet meg az ember, de azért néha mégis szeszélyeskedik s törpéket és óriásokat hoz létre. De azután mintha megbánná ezt a szeszélyeskedést, hamarosan elpusztítja a korcsszülötteket. Nem türi meg a teremtésben a tökéletlenséget.

A törpék és az óriások valóban nem élnek hosszu ideig. E képünkön látható óriás is fiatalon halt meg, Winkelmaier Ferencz volt a neve; Felső-Ausztriában született s egy freiburgi parasztembernek volt a fia.

Gyermekkorában eleinte nem mutatkozott a rendellenesség a növekedésben, de egyszerre valami megmagyarázhatatlan, rejtelmes változás történt a szervezetében; rohamosan kezdett növekedni s tizennyolcz éves korára már óriás lett belőle.

Az emberek messze földről csodájára jártak az óriás parasztfiunak. A szegénysorsu szülőknek nagy gondot okozott az óriás táplálása; ötször annyit evett mint más rendes növésü ember.

Egy bécsi impreszszárió végre felfedezte a csoda gyermeket és elvitte magával. Természetesen sok pénzt keresett a mutogatásával és magának az óriásnak is nagy összeget juttatott a jövedelméből. Ilyen módon hamarosan meggazdagodtak Winkelmaier Ferencz szülei is.

Az óriás fiu ugyanis nagyon jószívü volt és minden jövedelmét haza juttatta hozzájuk. Maga megelégedett azzal, hogy naponta megivott hat liter kávét s megevett öt rostélyost meg egy csomó másféle eledelt.

A szeszes italokat nem kedvelte s naponta öt liter vizet ivott meg rendesen. A jó táplálkozás azonban nem fogott rajta; sovány maradt és gyönge testalkatu. Óriás létére olyan gyönge volt, hogy egy erős gyermek a földre dönthette volna. Magassága két méter hatvan czentiméternyi volt; magasabb volt tehát még a világhírü kínai óriásnál, Csang-Ju-Sing-nál is, a ki a hatvanas években oly nagy feltűnést keltett az európai czirkuszokban.

Ez az óriás két méter harminczhat czentiméternyi magas volt. E képünk egyébként érdekesen szemlélteti a rendes növésü emberekkel való összehasonlításban az osztrák óriás magasságát.

A korcsszülötteket nem türő természet vele is hamarosan elbánt; eltette lát alól. Winkelmaier Ferencz 1887-ben meghalt Londonban, tüdővész következtében, huszonnégy éves korában.