A hitvesgyilkos orvos letartóztatása

Az egész világon nagy szenzációt keltett az a rettenetes gyilkosság, a melynek egy dr. Crippen nevű amerikai fogorvos felesége lett az áldozatává.

Dr. Crippen, akinek arczképét már a mult számunkban bemutattuk, Londonban élt és ott – mint tudjuk – meggyilkolta a feleségét, Belle Elmorét, azután rettenetesen megcsonkította a holttestet, hogy rá ne ismerjenek. A hust levagdalta a holttestről, azután a csontokkal együtt oltott mészbe téve, elásta a villájának pinczéjében.

Sokáig mindenki azt hitte, hogy az asszony meghalt; ezt a hírt terjesztette a hitvesgyilkos orvos is. A gyilkosságot azonban felfedezte a londoni rendőrség és pedig a következő eset terelte erre a figyelmét: Dr. Crippen feleségének Broocklyn-ben lakó mostohaatyja a maga javára biztosította az asszony életét.

A mikor Crippen közölte vele, hogy a felesége meghalt, Belle Elmore mostohaatyja föl akarta venni a biztosított összeget a biztosítótársaságnál. A társaság azonban azt követelte, hogy bizonyítsa be, hogy Belle Elmore meghalt. Belle Elmore apja erre a londoni rendőrséghez fordult, a mely ennek következtében érdeklődni kezdett Belle Elmore halálának körülményei iránt.

A gyilkos orvos, a mikor megsejtette a veszedelmet, hirtelenül eltünt Londonból a gépírókisasszonyával, Le Neve Etellel együtt. A rendőrség azonban hamarosan kiderítette, hogy a szökevények a „Montrose” nevű hajóra szálltak és Kanadába igyekeznek.

Dew londoni detektív azonnal hajóra ült és üldözni kezdte a „Montrose”-t, a melyen a hitvesgyilkos orvos Mr. Robinson álnév alatt utazott a fiu ruhába öltöztetett Le Neve Etellel együtt. „Montrose” parancsnoka, Kendall kapitány megsejtette, hogy kik az ő rejtelmes utasai s Marcon-táviratokkal értesítette erről a felfedezésről Dew detektívet.

A gyilkos nem is sejtette, hogy mi történik körülötte, de ezért – mint később megvallotta – mindig remegéssel töltötte el a Marconi-távirógép kopogása. Hátha – gondolta –éppen róla küldenek híreket?

A kapitány nagyon vigyázott arra, hogy Crippen meg ne sejtse a veszedelmet, mert akkor talán öngyilkosságot követett volna el félelmében. Dew detektív azután megérkezett a hajóra és letartóztatta Crippent Le Neve Etellel együtt. A gyilkos orvos tagadta tettét, de a nyomozás adatai ellene bizonyítanak.

Le Neve Etel, a kinek arczképét itt bemutatjuk, szintén tagadja, hogy tudott volna a gyilkosságról s ebben alkalmasint igaza is van. Crippen azt mondotta neki hogy a felesége Amerikában meghalt s egyben azt ígérte neki, hogy feleségül fogja venni.