Gyilkos merénylet New-York polgármestere ellen

Gaynor Vilmos, New-York az idő szerinti polgármestere ellen egy elbocsátott lámpagyujtogató, Gallegher gyilkos merényletet követett el:

A mint a polgármester a „Wilhelm der Grosse” nevű hajóra akart szállani, hogy átránduljon Európába és itt meglátogassa a nagy városokat, hirtelen odafurakodott Gallenger és alig néhány lépésről hátulról fejbelőtte Gaynor polgármestert. A polgármester azonnal eszméletlenül esett össze, de nehány óra mulva magához tért.

Az orvosok még nem vehették ki golyót és noha biznak abban, hogy polgármester felépülhet, egyelőre nem merték megoperálni, mert a golyó pontos helyét nem tudták megállapítani. A gyilkost, a ki bosszuból lőtte el a polgármestert, mert azt hitte, hogy elbocsátásának Gaynor az oka, letartóztatták.

A merénylő nyakkendőjében értékes gyémánttűt találtak, tehát nem nagy nyomorusága miatt követte el tettét, mint eleinte hitték.