Ajánlatok a kassai városi közuti villamos vasut épitésére

A kassai városi közuti villamos vasut épitésére hirdetett árlejtésen, mint már jelentettük, a kitűzött határidőig csupán a berlini Henning, Hartwich & Co. cég tett ajánlatot, mely 25 éven át 27,000 K városi hozzájárulást kér és az 5.5%-on felüli nyereséget megosztani hajlandó a várossal.

Ennek ellenében kötelezi magát arra, hogy nemcsak a mostani vonalat a legmodernebb alapon ujra épiti, hanem a Bethlen-köruton is kiépiti a közuti vonalat.

A határidő letelte után érkezett be a Ganz-féle villamossági rt. ajánlata, mely 10 éven át 30,000 koronát, s második 10 éven át 20,000 korona szubvenciót kér, ezenkivül kivánja, hogy a város évi 15,000 vaggon fa fuvarozásra kötelezze magát, ami évi ujabb 18,000 K szubvenciót jelentene.

A vonalat a mostani pályán vezeti és a forgalomba nem vette fel a Bethlen-köruti irányt. A segély megadása esetén a 7 százalékot meghaladó nyereséget hajlandó egészen a városnak átengedni.

Az ajánlatok felett a városi közgyülés május 18-án dönt.