Az Impregnátor telitő rt. szabadalma

Az Impregnátor telitő rt. (IV., Munkácsi-u. 3.), amelynek alakulásáról f. évi 17. számunkban már hirt adtunk 20,000 K teljesen befizetett alaptőkével alakult meg, a Poliyka-Illeck-Hacker-féle telitési szabadalomnak bel- és külföldön való értékesitése, telitő ipartelepek alapitása és üzemben tartása, telitő üzletekkel járó ügyletek kötése, mindenféle fa, különösen vasuti talpfának, póznának és egyéb anyagoknak telitése céljából.

A szabadalom a Máv.-nál nevezetesen a perecsényi, nagyenyedi, mezőtelegdi és sofronyai telepeken, a hol évente kb. 1.500,000 drb. talpfa, ugyszintén a távirdaigazgatóságnál Fegyverneken, a hol évente 50,000 drb. pózna telittetik, már alkalmazásban van.

A szabadalom az összes európai kulturállamokban és Amerikában is be van jelentve.