A Magyar Olimpiai Bizottság alakuló gyűlése.

Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter e hó 30-án hívta össze a magyar sport-szövetségeket, hogy Andrássy Géza gróf v. b. t. t. elnöklete alatt megalakuljon a MOB.

Andrássy Géza gróf a MOB. szabálytervezete értelmében kinevezte Muzsa Gyula orszgy. képviselőt társelnökké és Lauber Dezsőt a MOB. titkárává. Ezzel szemben Andrássy gróf nem élt a szabálytervezet által biztosított jogaival, hanem a sportszövetségek külön autonómiáját szem előtt tartván, a MOB. többi állását választás utján töltette be.

A I. hó 30-án tartott alakuló gyűlésen a sportszövetségek összesége ily módon ügyvezető-alelnökké Gerenday György dr.-t választotta meg. Továbbá közfelkiáltással alelnökké dr. Perger Ferencz, dr. Czölder János és Brüll Alfréd, másodtitkárrá Malecki Román, a MLSz. főtitkára megválasztottak.

Az összes magyar sportszövetségek egyhangu jelölése alapján még a követezőképen töltötték be a többi tisztségeket és szakbizottságok elnöki és előadói állásait:

Pénztáros: Baronyi Artur.
Ellenőr : Plachy Jenő.
Jegyzők: ifj. Csurgay István, Szalay Péter, Cseke Gyula, Kiss Géza.


A szakosztályok elnökei és előadói a következők lettek:

Atlétikai szakosztály: Elnök Sztankovits Szilárd. Előadó Lindner Ernő.
Torna szakosztály: Elnök Iszer Károly. Előadó Sulyok János.
Labdarugó szakosztály: Elnök Kárpáti Béla. Előadó Malecki Román.
Vívó szakosztály: Elnök Nagy Béla dr. Előadó Földváry György dr.
Uszó szakosztály: Elnök Virava János dr. Előadó Kugler Sándor.
Birkozó szakosztály: Elnök Brüll Alfréd. Előadó Vida Henrik.
Lawn-tennis szakosztály: Elnök Schmid Ödön. Előadó ifj. Kertész János.
Evezős szakosztály: Elnök dr. Perger Ferencz. Előadó Ábray Zoltán dr.
Czéllövő szakosztály: Elnök Járitz András. Előadó Karafiáth Jenő dr.
Polójáték szakbizottsága: Elnök Andrássy Géza gróf. Előadó Pallavicini György őrgróf.
Korcsolyázó szakbizottság: Elnök Szent Györgyi Imre dr. Előadó Liedemann Frigyes dr.
Kerékpáros szakbizottság: Elnök Tattay Ferencz dr. Előadó Tarján Elemér.
Automobil szakbizottság: Elnök Zichy Béla Rezső gróf. Előadó Holub József mérnök.

Sajtó szakbizottság: Elnök Friedrich Nándor. Előadó Herendi Artur (az „Az Ujság” munkatársa)
Számvizsgálók lettek: Galambos Ede, Glauber József, Zechmeister Oszkár.

A sportszövetségek a MOB. tiszteletbeli tagjává egyhangulag a következő urakat megválasztották: dr. báró Barkóczy Sándor miniszteri tanácsost, a kultuszminiszter helyettesítőjét; dr. Nagy Emil országgy. képviselőt, a Magyarországi Testedző Testületek Szövetsége elnökét: Fülepp Kálmán Budapest székesfőváros főpolgármesterét és a Magyarországi Evezős Egyesületek Szövetsége elnökét és Bárczy István dr.-t, Budapest székesfőváros polgármesterét, a Magyar Athletikai Szövetség elnökét.

A MOB. alakuló ülése minden nagyobb emoczio nélkül folyt le, ami annak a junktimnak folyamánya, mely a MOTESz, és MASz. között – a Békekötés reményében – szerencsésen létrejött, hogy a magyar sportot külföldön mentől egységesebben képviseltessék.