AZ OLYMPIAI ATLÉTÁK TRÉNERE.

A MOB. atlétikai szakosztálya alapos megfontolás után végre határozott annak személyében, aki az olympiai versenyre kiküldendő atlétákat fogja trénirozni. A szakosztály egyhangulag dr. Gerentsér Lászlónak, a BEAC. kitűnő művezetőjének a személyében állapodott meg.

Gerentsér megbízatása általános megelégedést keltett, mert egy olyan szakembert tüntettek ki, aki az atlétikai tréning minden gyakorlati és elméleti kérdésben tökéletesen járatos. Gerentsér maga is kiváló atléta volt, s különösen, mint sprinter tűnt ki. 1/4 angol mérföldes 52 egyötöd mp. országos rekordját, amelyet 1897-ben ért el, még most sem javították meg.

Az atlétikai tréninget Harry Perry, a londoni atlétikai club trénere mellett 1896 – 1897-ig tanulmányozta, s azóta is folyton képezte magát külföldi szakművek olvasása által. A sporthygienával utóbbi időben tudományosan is foglalkozott a kolozsvári egyetemen, ahol a bonctan, élettan és egészségtanból előadásokat hallgatott.

A MOB.-ot feltétlen dicséret illeti, hogy alkalmat ad lassankint a magyar professzionálistáknak arra, hogy tudásukat érvényesítsék és magukat gyakorlatilag is képezzék. Mert kétségtelen, hogy a magyar sportélet csak ugy fog minden tekintetben alkalmas professzionistákat nevelni, ha azoknak megfelelő munkakört és tudásuknak, valamint rendkívül terhes feladatuknak megfelelő tisztességes megélhetést biztosít.

Az amatőrök saját magukat becsülik meg akkor, amikor megbecsülik a professzionistákat és támogatják őket erkölcsileg és anyagilag is, amint azt a külföldön látjuk. Az a nézetünk, ha a magyar tornatanárok, vívómesterek és a többi professzionisták nívója emelkedik, ezzel együtt emelkedni fog az egész magyar sport nívója is.