Bajnoki football-mérkőzés (Egy városi hírlap hétfői tudósítása nyomán.)

Ma tartotta a Dubai S. E. bajnoki dulakodását – pardon – football-mérkőzését a Cselközi T. C. csapatával.

A mint a bíró a verekedés – pardon – a játék megkezdéséhez a jelet megadta, a két csapat hozzáfogott a bajnoki vérengzéshez – pardon – küzdelemhez, melynek elkeseredett voltához hozzájárul azon körülmény is, hogy a labda kitünő kondicziójában a rugásokkal szemben rendkívűli ellenállást tanusított.

Később azonban engedni kénytelen a csapatok részéről elkövetett erőszaknak s rémületében hol az egyik, hol a másik kapu elé hempergett, míg végre a D. S. E. kapuja megszánván, hálójába bocsátotta.

Igy érte el a Cs. T. C. első goalját, mely után jött a második, a harmadik stb. Az új játék kezdetét vévén, a labda ismét a legnagyobb brutalitásnak volt kitéve, úgy hogy – szegény czigánykereket hányt, hanyat homlok rohant az egyenes veszedelembe a Cs. T. C. kapuja felé, honnan azt a legdurvább módon visszarugták az ellenfél mezejébe.

A bajnoki mészárlás – pardon – matczh azután érdekesebb karaktert kezdett nyerni a D. S. E. öldöklő támadásával, mely azonban meddőnek bizonyult s így a Cs. T. C. a bajnoki rablógyilkosságot – pardon – football-matchot 3:0 eredménynyel megnyerte.

A két kapu a mérkőzés láttára annyira elszontyolodott, hogy lécz nagyságu könnyeket ejtett. A kiméletlenül összerugdalt labdát a mentőegyesület sínek közé kötve vitte ki a pályáról. A játékosok pedig gyér a közönség megcsappant érdeklődésére támaszkodva, biczegtek ki a catalanoi ütközetre emlékeztető mérkőzés szinhelyéről.

Valóban itt az ideje, hogy a mamák eltiltsák gyermekeiket az öldöklő sport űzésétől s csak azoknak engedtessék meg a játék, a kik a hírlapi tudósításban is tudják zokogni vérző szivök sajgó fájdalmait.

Lapunk egy barátjának ezen kis érczelődését közöljük annak illusztrálására, mily sikerült tudósításokkal eteti egynémely fővárosi hírlap szellemes sporttudósítója szegény olvasóit.
A szerkesztőség.