Érdekes képek

 Zongorázó liba

Az artisták mindenféle állatot bevittek már a czirkuszba, hogy mutatványokat végeztessenek velük, csak még a libára nem gondolt senki. Hiszen a libának az „ostoba” jelző dukál s ki mert volna hozzáfogni egy ostoba állat tanításához? S mégis megcselekedte ezt egy Paulzell nevű német artista! Óriási türelemmel tanított egy libát zongorázni s most nagy feltünést kelt vele ész az artista elébe teszi a kottát, majd bölcs tanácsokat ad neki, hogy mi módon tartsa meg a taktust. A liba figyelmesen hallgatja a tanácsokat és a mikor az artista megadja számára a jelt, nyomban hozzáfog a zongorázáshoz: a csőrével nyomkodja a billentyüket és egyetlen hang eltévesztése nélkül eljátszik egy nótát. Berlini fényképészünk lefotografálta számunkra ezt a csodalibát a tanítómesterével együtt.


A mozgó közönsége

Nincs kedveltebb mulatság mostanában világszerte, mint a mozgófényképeken való gyönyörködés. E képünk egy nagy mozgófénykép-szinház közönségét mutatja s különösen azért érdekes, mert kifejeződik rajta az emberek nagy érdeklődése. Valamennyi arczon ott van a bámulat és az érdeklődés kifejezése. A nézők annyira belemerülnek a képek nézésébe, hogy szinte együtt élnek, együtt éreznek a vásznon mozgó alakokkal. Érdekes, hogy Párisban olyan mozgófénykép-szinház is van, a melyiknek közönsége nem a teremben gyül össze, hanem vasúti kocsikban. Ez a mozgófénykép-színház ugyanis idegen országok festői vidékeiben gyönyörködteti közönségét, mely a vasuti kocsik ablakain át nézi a vetített képeket és az a csalódás támad benne, hogy csakugyan utazik. A kocsikat mesterségesen dübörögtetik, mintha robognának.