Felhívás a Londoni Olympiai Játékokon résztvevő magyar versenyzők utazásához való csatlakozásra

A Magyar Olympiai Bizottság végrehajtó-bizottsága, mint amely a magyar versenyzők londoni utazását rendezi, ezennel felhívja ezen utazásban való részvételre mindazokat a sportbarátokat, akik a magyar versenyzők londoni szereplésének, s általában a londoni olympiai játékok nagyszerű sporteseményeinek tanui óhajtanak  lenni.

A bizottság biztosítja a résztvevőket - megkötött szerződései alapján - hogy ugy az utazás kényelméről, mint a londoni tartokodás alatti szolgáltatmányok (szállás, ellátás, stb.) kifogástalan voltáról a leglelkiismeretesebben gondoskodni fog.

Az utazás terve a versenyzők részére sportágak szerint a következő:

Sportágak   Verseny. ind. Budapestről  Az egyes vers. tart. Londonban  

Lawn-tennisz                             junius 28.                             julius 6-12.

Torna                                            julius 6.                                 julius 14-16.

Céllövészet                                 julius 6.                                 julius 12-16.

Uszás                                             julius 6.                                 julius 14-25.

Vívás                                             julius 6.                                 julius 16-24.

Birkózás                                       julius 6.                                 julius 14-25.

Athletika                                      julius 6.                                julius 13-28.

Evezés                                           julius 6.                                julius 28-31.

A versenyzők julius 5-én este indulnak.

A versenyzőkhöz csatlakozók két időben indulhatnak Budapestről és pedig: julius 6-án és julius 11-én. A csatlakozó résztvevők visszaindulása tartózkodásuk szerint történik. A hivatalos csoportos visszaindulás napja julius 28. A londoni tartózkodás tartama 8, 14, 21 ill. 28 nap, mely azonban tetszés szerint meghosszabbítható, a többlet-napoknak megfelelő külön díj lerovása mellett. 

A visszautazás két irányban történhetik:

1. A hivatalosan megállapított uton.

2. Párison át három napi párisi tartózkodással.

I. Hivatalos irány: Wien, Dresden, Leipzig, Vlissingen, Queenborough, London és vissza ugyanezen utvonalon.

Részvételi díj személyenként 8 napi londoni tartózkodásra 368.- korona, 14 napra 454.- korona, 21 napra 544.- korona, 28 napra 634.- korona. Pár napi tultartozkodás, annak előzetes bejelentése és a napirészvételi díj lefizetése ellenében lehetséges lesz.

A részvételi díjban benfoglaltatik:

1. Az utazás költsége Wientől Wienig ( a m. kir. államvasutak vonalain kedvezményes jegyre van kilátás) II. osztályban. (Az orzsághatártól Wienig és vissza a vasuti jegy, mivel a körutazási jegy Wientől Wienig a résztvevők által külön váltandó meg, melyről azonban a csoportos utazásnál a dij lefizetése ellenében az utazás intézősége fog gondoskodni.)

2. Az elszállásolás és teljes ellátás Londonban és az utazás alatt. Italok nélkül. Az utközbeni ellátásra ugy oda, mint vissza a résztvevők csak akkor tarthatnak igényt, ha a hivatalos utirányt tartják be, ugy oda mint vissza és a hivatalosan megállapított időben induló csoportokban utaznak.

3. London nevezetességeinek kocsikon való megtekintése, belépő-díjak, vezetőköltségek.

4. Kirándulás hajón Greenwichbe.

5. 25 kg. szabadsuly Wientől-Londonig és vissza Wienig. Podgyász szállítása Wienben egyik pályaudvartól a másikig és Londonban az érkezés és indulásnál.

6. Kocsik a szállóba és vissza Londonban a pályaudvarra.

7. Összes borravalók.

A vasuti jegy 45 napig érvényes és így a visszautazás a fenti megszorításokkal tetszés szerint elhalasztható.

II. Visszautazás Párison át.

Ugy a julius 22-én, mint a julius 26-án történő visszautazás Párison át is eszközölhető, 3 napi Párisban való tartózkodással összekötve. Az utasok ellátása (étkezés) ez esetben a Párisból való elindulással véget ér. A Párison át való visszautazásnak s a 3 napi otttartózkodásnak többletköltsége külön lerovandó. Ennek összege s az utazás pontos menetrendje s egyéb részletei a jelentkezőkkel idejekorán közöltetni fog.

Budapest, 1908. junius 9-én.

                                                        A MAGYAR OLYMPIAI BIZOTTSÁG

                                                                végrehajtó-bizottsága