Hipnotizőr Páris utczáin

A franczia világvárosnak, mint bármely másnak, sokféle speczialitása van. Ujabban e speczialitások sorozata megbővült, a mennyiben Párisban akad már utczai – hipnotizőr is, a ki a melegebb évszak beálltával feleségével együtt megtelepedik Páris valamelyik forgalmasabb terén vagy utcza sarkán, a hol egy kis kézi asztalt és egy széket helyez el, feleségét leülteti, elaltatja és azután a közönség köréből néhány centime-ért kérdéseket intéztet hozzá.

Hogy a hipnotizálásban mi a valóság és vajjon a feleség csakugyan elalszik-e annyiszor, a hányszor ezt a hipnoziáló férj óhajtja? ellenőrizni vajmi nehéz.