Olimpiai próbauszóverseny.

Az olimpiai versenyek szempontjából a mi uszóink képességeit tekintve, a rövid sprinttávok a 200 méteres melluszás és 150 méteres hátuszás bírnak ránk nézve különösebb fontossággal.

Az a körülmény hogy Halmaynak minden kétségen felül álló tehetsége őt a 100 méteres olimpiai verseny valószínű győztesévé avatja, felesleges volt e távra a verseny rendezése. Annál fontosabb volt a 200 méteres verseny a staféta szempontjából. Hogy Halmayt e verseny alól felmentették, azt természetesnek tartjuk. Las-Torrest azonban szívesen láttuk volna versenyben.

Képességei bár minden kétségen felül állanak, mégis Las-Torres fiatalabb versenyzőink közül való lévén ezen erős és nehéz verseny az ő rutinján csak javított volna. Indoklásai tehát taktikai okokból lett volna czélszerű. A 200 méteres verseny eredménye különben nagyon kielégítő volt. Halmay, Las-Torres, Hajós Henrik és Zachár a nemzeti stafétában bizonyára ujabb győzelemre viszik trikolorunkat. Biztosít erről bennünket az ő fényes tehetségük és ambicziójuk. Ónody és Munk oly kiváló erők mint tartalékok, hogy szükség esetén ők is méltóan fogják helyüket megállani.

Melluszóink szintén a legszebb reményekkel tölthetnek el bennünket. Baronyi, Toldy és Fabiny az elért időrekordokat tekintve és a hétről-hétre tapasztalt javulásokat figyelembe véve, elsőrangu esélylyel fogják hazánkat képviselni. Meggyőződésünk az, hogy e három tehetséges uszónk közül kiforrott tréning után nehéz a legjobbat megjelölni és csak a pillanatnyi indiszpoziczió billentheti a mérleget egyik vagy másik terhére.

Toldynál és Fabinynál a százméteres pálya nagyon alkalmas arra, hogy kitűnő uszásuk érvényesüljön, míg Baronyi kiváló gyorsasága és folyton javuló állóképessége azt a meggyőződést érlelik meg bennünk, hogy három melluszónk az olympiai versenyen közvetlenül egymás mögött és valószínűleg a mezőny élén fognak végezni. Kósza rég ismert sprint-tehetsége alkalmat fog nyujtani arra, hogy a hátonuszók versenyében méltó helyet foglaljon el.