A Condor Kerékpár Egylet nemzetközi versenye.

Szent István napjára fenti egylet nemzetközi verseny megtartását tüzte ki. A verseny nemzetközi jellegét más résztvevők hiányában Karl Minetti és Robert Schmidt, még csak jónak sem mondható bécsi kerékpárosok adták meg.

S mégis mi történt? Karl Minetti, e gyönge versenyző vitte Bécsbe a hatalmas vállszalagot a következő felírással: „Az osztrák-magyar match győztese”. Történt pedig ez a rendező egyesület könnyelmüségéből s így Magyarország rövid 5 nap leforgása alatt kétszer szenvedett vereséget az osztrákoktól. Csak míg az első alkalommali vereség az elért eredményt és az akkori jelenlévő idegen versenyzők kvalitására való tekintettel kedvezőnek mondható, addig ez utóbbi reánk nézve szégyenletes.

Könnyelmű volt a rendező egylet azért, mert a hamarosan összeütött osztrák-magyar matchben a magyar szín megvédésére Bernáth Ödönt a kör titkárát küldte ki. Tisztelet és becsület Bernáth személye iránt, de az ő versenyző tehetsége még nem áll azon a fokon, hogy nemzetközi versenyben, hol a magyar zászló megvédéséről van szó, hivatva legyen a magyar versenyzők javát képviselni.

Jóllehet Bernáth megverte volna az osztrákot, de gummipukkadás következtében feladta a versenyt. Bernáth már csak azért sem volt hivatva a magyar színeket képviselni, miután bizonyítékát szolgáltatta, hogy azok iránt nem tud lelkesedni, mert ha át tudta volna érezni a verseny jelentőségét, s ha tudta volna, hogy a rendező egyesület kívánságának megfelelőleg ő van hivatva a magyar zászlót a multkori vereségért az osztrákokkal szemben a legnagyobb erőmegfeszítés árán is megvédeni, nem tette volna meg hogy 50 méterrel a jury előtt, hol elegendő kerékpár állt rendelkezésre, a történt gummideffektus következtében a versenyt feladja, hanem gépével oda fut, hol a másik kerékpárt megkapja és megfeszített erővel behozza a gyönge versenyzőt, s annál fényesebben megveri.

Hibás azonban az egylet is, melynek Bernáth Ödön tagja, miért nem állt néhány kerékpáros megfelelő kerékpárral a pálya körül, hogy ily deffektus következtében a versenyző Bernáthnak rögtön egy másik gép álljon rendelkezésére.

A verseny érdekességét, a Szent-István díj képezte, melyet egyuttal az idei főbajnok Lőwy Arthur nyerte meg.

A megnyitó versenyben Rojkó József győzött fényesen.
A kezdők versenyében Rigler József tette le a juniorságát.
A kismotorok versenyében első Simó Sándor, ki önfeláldozó versenyével egyuttal a fennálló rekordot is megjavította.

Az 5 km.-es verseny kismotor vezetéssel motorok hiányában 5 km.-es kerékpárversenyre, vezetődíjjal lett átalakítva, melyet Baráth Ödön nagy fölénnyel nyert meg.
A térelőnyversenyt Spitz Dezső nyerte.