A lembergi nemzetközi kerékpár- és motorverseny.

Szeptember hó 6-án, 7-én és 8-án Lembergben nemzetközi kerékpár- és motorversenyt tartottak. Ezen háromnapos meetingben a magyar szineket Rojkó József, Baráth Ödön, Kauperth Márton, Kálló Kristóf, Cser József, Bernáth Ödön, Possert János és Simó Sándor képviselték. Az elért eredmények reánk, magyarokra nézve igen kedvezőek, amennyiben versenyzőink az összes főszámokban az első és második díjakat hazahozták.

Baráth Ödön kiérdemelt küzdelemmel Lengyelország bajnoka lett; értékes aranyérem és bajnoki vállszalagnak jutott birtokába. Mint a főverseny győztese, szintén aranyéremmel lett díjazva. A két győzelemhez két második díjat is szerzett.

Simó Sándor megnyerte a motorbajnokságot, mely aranyérem és bajnoki szalaggal lett díjazva. Még három igen csinos díjnak jutott a birtokába.

Rojkó József főversenyszámokat nyert és 6 díjnak lett birtokosa.

Kálló Kristóf megnyerte a handicapversenyt, Kaupert Márton első lett a 1200 m. versenyben, Cser József három második, egy harmadik, Bernáth Ödön egy harmadik díjat nyert.

Possert János az összes számokban, hol startolt, fölényes győzelmet aratott.

Versenyzőinket ezen sikeres, külföldi szereplésükért méltán elismerés illeti, melynek jeléül mindannyian tisztelettel hajtjuk meg lobogóinkat.

A lengyel lapok dicsérettel emlékeznek meg a jelenvolt magyar versenyzőkről s ugy mondják, hogy büszkék, hogy a magyar testvérektől, nem pedig a jelenvolt orosz, osztrák és német versenyzőktől szenvedtek vereséget. A megtartott díjkiosztásnál élénk ováczióban volt részük a magyaroknak, kiket a rendező egylet kért, hogy nyujtsanak alkalmat , hogy őket legközelebb Lembergben ismét üdvözölhessék.

A magyarok által nyert díjak a következők:
Baráth Ödön nyert 4 díjat.
Rajkó József nyert 6 díjat.
Kálló Kristóf nyert 4 díjat.
Kauperth Márton nyert 4 díjat.
Cser József nyert 4 díjat
Bertnáth Ödön nyert 1 díjat.
Simó Sándor nyert 4 díjat.
Possert János nyert 3 díjat.

A magyarok Lembergben összesen 30 díjat nyertek.