Kimutatás az idei kerékpárévadról.

Ha visszapillantunk idei sportévadunkra, látni fogjuk, hogy a kerékpársport ez évben nagyot lendült; ugyszólván összes vasárnapjaink versenyek rendezésével teltek el, melyek két részben oszlottak meg: u. m országuti és pályaversenyek.

Országuti versenyeink közül kiemelkedő a MKSz. által rendezett 100 km-es bajnokság, a Vándorkedv KK. vándordíjas stafétaversenye, a Kondor KE. vándordíjas versenye, mindkettő másodszori győztese a Csillag KK. jeles versenyzőgárdája lett.

A pályaversenyek sorozatát a „Sport-Világ” 4 napos meetingje nyitotta meg, mely nemcsak a sportkörök, hanem a napi sajtónak is osztatlan tetszését nyerte meg. Ezt követte FKE. rendezésében a Magyar kerékpáros derby” és osztrák-magyar match, mely utóbbi egy sajnálatos bukás következtében az osztrákok martaléka lett.

Kiemelkedő még a Kondor KE. pályaversenye, mely azonban rendezés tekintetében messze mögötte állott az előbbieknek.

Áttérve versenyzőink egyéni kvalitására, toronymagasságban emelkedik ki közülük Lőwy Arthur, az „öreg ágyu”, ki versenyeit a fiatalokat megszégyenítő óriási fölénnyel nyerte, míg Püspöki, Vass E., Baráth, Rojkó és Horváth váltakozó szerencsével küzdöttek versenyeikben.

Egyleteink közül a Vándorkedv áll első helyen, melynek versenyzőgárdája 100 díjat nyert, ezt követi a Csillag KK. 58 díjjal.