Munkás Testedző Egyesület.

Ez év márczius havában alakult meg az első számottevőbb testedző egyesület, amelynek tagjai kizárólag a munkásság köréből kerülnek ki. Az egyesület tagjainak ezidőszerint száma közel 500-ra rug.

Tagadhatatlan, hogy az egyesület óriási feladatot vállalt magára, amidőn elhatározta, hogy a tornászáson kívül a sport összes ágait megkedvelteti a munkássággal. Rövid hat hónap alatt sikerült is annyira jutnia, hogy ma már az egyesületben football, birkozó és turisztikai szakosztályok alakultak.

Óriási hátránya van az egyesületnek, a megfelelő helyiségek hiánya. Így például a tornaórák a Kazinczy-utczai elemi tornatermében zajlanak le. Nagyon természetes, hogy egy elemi iskola apró tanulóihoz mért tornaterem berendezése nem felelhet meg felnőtt tornászoknak, de másrészt a tornászok nagy száma még egy másik tornaterem használatát is szükségessé teszi. Az egylet a nyilvánosság előtt másodízben most fog szerepelni.