Auto-omnibusz szerencsétlenség Párisban

Francziaországot egyre-másra sulyos katasztrófák látogatják meg. Vasuti szerencsétlenség, elemi csapás, hajórobbanás stb. egymást követik. A napokban Párisban történt olyan szerencsétlenség ujból, a mely borzalommal tölt el mindenkit.

A Szajna egyik hídján óriási sebességgel rohant egy auto-omnibusz, a melylyel szembejött egy automobil. Az omnibusz vezetője ki akart térni, mert az óriási gyorsaság mellett lehetetlen volt az utasokkal telt auto-omnibuszt megállítani.

Az volt azonban a baj, hogy az auto-omnibusz igen közel volt a híd széléhez, a hídnak pedig csak alacsony, gyönge vasrud korlátja lévén, az auto-omnibusz a hirtelen fékezés következtében az eleven erő folytán a híd szélének sodródott, még pedig oly rettenetes erővel, hogy a híd vaskorlátját áttörvén, az auto-omnibusz leborult a hídról és belezuhant a Szajnába.