Pintér Ernő betegsége

Pintér Ernő, a közismert „Pintér bácsi”, az első budapesti „Paprika Jancsi” bábszinház megteremtője. Most, 70 éves korában sulyos betegen fekszik és a legnagyobb nyomorban sínylődik. Képünk is mutatja mennyire szerette foglalkozását – szenvedése és fájdalmai közepette egyetlen vigasza a sok körülötte heverő bábu és fekete cziczája, melynek társaságában töltötte egész életét.

Sok, sok örömet, szórakozást szerzett számtalan gyermeknek, nem egy mosolyt csalt egy-egy meglett ember ajakára is a jó öreg. Bábui elnémultak. Már egy éve megfosztva keresetétől, a betegágyat nyomva, a legszükségesebbet is kénytelen nélkülözni s csakis szegény, jólelkü komédiástársai jóvoltából jut néha egy-egy meleg falathoz.

A minap szellős otthonából, a népligeti Paprika Jancsi-bódéból elszállították a beteget Amerikai-út 13. sz. alá. Mily kedves és nemes volna, ha a sok kaczaj nyomán, melyet bábszínházában keltett, egy-egy fillért fakadna a jó öreg szenvedéseinek enyhítésére!