A jövő évi költségvetés

A kormány tagjai az 1912. évi költségvetés főbb tételeit már régebben több miniszteri tanácskozásban megállapították. Azóta a minisztériumokban serényen dolgoznak a jövő évi költségvetés tervezetén és alkalmasint még e hónap vége előtt egészen elkészülnek vele.

Avatott forrásból arról értesülünk, hogy az 1912. évi költségvetés nagy meglepetést hoz a parlamentnek. Ki fog tűnni, hogy a hadügyi tételek egyáltalában nem rugnak akkora összegekre, mint a mennyit a védőerő javaslat pénzügyi birálói jósolgattak.

De hoz a költségvetés más örvendetes meglepetést is és pedig azt, hogy kulturális és szocziális czélokra csaknem akkora újabb összeg jut már a jövő évben, mint a hadügyi költségvetés fölemelt tételei. A kormány úgy látszik, megszabott összegekben kivánja igazolni, hogy kulturai és szocziális haladásunkat ép annyira szivén viseli, mint a védőerő szükségesnek mutatkozó fejlesztését.

Lukács László pénzügyminiszter alkalmasint szeptember végén, vagy október elején terjeszti a költségvetést a képviselőház elé. Expozéjában fog kiterjeszkedni a védőerőjavaslat pénzügyi részére is és válaszolni fog a katonai vita során fölmerült pénzügyi aggodalmakra.