Uj cement- és téglagyár Szentesen

Gunszt Sándor szentesi vaskereskedő és Simkó Ignác szentesi bőrkereskedő ajánlatot adott be Szentes város tanácsához a város alatt fekvő, mintegy 35 hold, eddig téglaverés céljaira használt, gazdasági művelésre alkalmatlan és jelenleg parlagon heverő földek hasznositása tárgyában.

A vállalkozók 25 évre kérik az ingatlant s felajánlanak az első hat évre évi 2500 koronát, a következő tizenkét évre 3500 s az utolsó hét évre évi 4500 K haszonbért.

Kötelezik magukat nagyobbszabásu cserép és téglavető meg cementárugyár berendezésére körülbelül 40,000 K befektetése mellett. A 35 holdnyi területet a bérleti idő lejártára gazdasági mivelés céljaira alkalmas karba hozzák.

A Szentes városa részére szükséges téglát és cserepet ezrenkint a napi árnál 2 koronával olcsóbban adják és a bérleti idő leteltével az egész berendezést dijtalanul a város tulajdonába engedik át. Szentes város közgyülése az ajánlatot nem fogadta el.