Báró Rothschild Albert halála

Február 11 én reggel, hatvanhét éves korában meghalt Bécsben báró Rothschild Albert, a bécsi Rothschild-ház feje.

Óriási vagyon ura, a mely nagyon régóta játszik nagy szerepet Európa országaiban, mert háború és béke egyaránt óriási pénzbe kerül s ezek a pénzek nemcsak az adózóktól kerülnek ki, hanem sokszor az óriási államkölcsönökből, melyek bizony a bécsi Rothschildoktól s az általok alapított nagy bankoktól kerülnek ki. Magyarországgal sok-sok millióra menő üzleti összeköttetésben volt, a mi csak azt bizonyította, hogy Magyarországot fejlődő és hitelképes államnak tartotta.

Báró Rothschild körülbelüli becslés szerint ötszázmillió korona vagyont hagyott hátra.
A lapok hiradása szerint báró Rothschild végrendeletében tizenkét millióra rugó alapítványokat és adományokat tett. Ezzel az összeggel a Rothschild Nátán és Albert bárók által hagyományozott összegek mintegy 38 millióra emelkednek, de kétségtelen, hogy a család az adományokat 50 millió koronára fogja kiegészíteni, annál is inkább, mert az elhunyt ismételten kifejezte ezt a szándékát.

A végrendeletet egyébként még nem bontották föl.
A hagyományok egy része, hir szerint, ajándék formájában történt, hogy a megajándékozott testületek az örökségi adót megtakarítsák. Hir szerint Rothschild végrendeletében úgy intézkedett, hogy egyszerű, rituális szertartással temessék el.

A Rothschild-bankházhoz a világ minden részéből részvétlevelek és táviratok érkeztek. Az összes bécsi bankok a gyász jeléül zászlót tűztek ki. A temetés napján, február 14-ikén, Bécsben kétszázezer, Budapesten százezer koronát osztottak ki a szegények között.