Az új véderőtörvény

Bécsi hírek szerint az új véderőtörvény három hónap óta kész.

A két kormánynak az a szándéka, hogy a törvényjavaslatot és terjedelmes megokolását közvetlenül húsvét után a két parlament elé terjeszti, föltéve, ha addig megegyezés jön létre a katonai büntető perrendtartás dolgában. Eddie még nem sikerült a magyar és az osztrák álláspontot kiegyeztetni.

Márczius végén ujra megkezdődik a tárgyalás a magyar nyelvnek a katonai büntető eljárásban való használatáról és a tanácskozás eredményétől függ, vajjon húsvét után előterjesztik-e a védőerőről szóló törvényjavaslatot.

A védőerőtörvény parlamenti tárgyalása folyamán az illetékes katonai tényezők már látni fogják, vajjon a közös hadseregre vonatkozó leglényegesebb részek elnyerhetik-e a két parlament hozzájárulását és ekkor a király parancsára külön védőerőtörvényt fognak kidolgozni Bosznia és Herczegovina számára, a mely csak lényegtelen pontokban fog eltérni az osztrák és magyar védőerőtörvénytől.