Tittoni és Bülov találkozása

Az olasz külügyminiszter és a német kanczellár a húsvéti ünnepek alatt találkoztak Velenczében. A találkozásról ezeket írja a római „Tribuna” czímű lap: „A mint könnyen lehetett előrelátni, Tittoni külügyminiszter az udvariasság kedves kötelességét teljesítette, mikor üdvözölte Bülow herczeget, a ki az idén is Itáliában tölti rövid szabadságát.

Ez a találkozás, a mely teljesen intim jellegű, bizonyára szintén bizonyítéka annak az igen szives viszonynak, a mely Németországot és Itáliát egybefűzi; de nem is volt semmiféle politikai ok, a mely alkalmassá tehetné ezt a találkozást arra, hogy politikai következményekkel járjon. Ez a megállapítás kizárja egyelőre bizonyos lapok fantazmagóriáit, melyek a hármas-szövetségnek megszilárdulására, majd idő előtt való megújítására vonatkoznak.