Jókainé Nagy Bella botránya

Jókainé vendégszereplése vidéki színházaknál. Jókainé Nagy Bella asszony, a ki azelőtt a budai szinkörben s a vidéken több helyen sikerrel szerepelt, most a legnagyobb vidéki városok szinpadjain lép fel. Körútját Pozsonyban kezdte november 5-én, Voss Richard "Éva grófnő" czímű darabjában.

A művésznő sikerrel játszotta a főszerepet. A közönség megtöltötte a szinházat, a zenekarból koszorúkat nyújtottak át. Az előadás alatt némi csendzavarás történt, a mit azonban a közönség igen határozottan visszautasított s a csendzavaróknak, két ifjúnak el kellett távoznia.

Jókainé második föllépése november 7-ikére volt kitűzve. De mivel hire terjedt, hogy tüntetésre készűlnek, Jókai Mór következő táviratot küldte Relle igazgatónak; "Pozsonyból hazatért barátaimtól értesülve a látott ellenséges érzületekről nőm ellenében, nem engedhetem nőmnek, hogy a pozsonyi színpadon többé föllépjen.

Ezt kérem a közönséggel tudatni. Híve Jókai Mór." Relle igazgató telefon útján igyekezett Jókait a tilalom visszavonására bírni, de hasztalanul; sőt Jókai a délutáni gyorsvonattal maga is Pozsonyba érkezett, hogy a föllépést megakadályozza.

Így aztán Jókainé föllépése "Dalmá" -ban elmaradt. Brolly Tivadar pozsonyi polgármester másnap megjelent Jókai Mór lakásán, és a város polgársága nevében mély sajnálkozását fejezte ki ama bántalmazás felett, a mely a nemzet költőjét Pozsony városában érte, a melynek ő díszpolgára.

Biztosította Jókait Pozsony polgárságának határtalan szeretetéről és ragaszkodásáról, valamint arról, hogy a város polgársága azoktól a tüntetésektől, a melyek Jókainét a szinházban érték, teljesen távol állt. Jókai rendkívül meghatottan válaszolt, megköszönve a tisztelgést. A Jókai-pár délután visszautazott Budapestre.