Magyarország 1909. évi gyors és műkorcsolyázó bajnokságai.

Műkorcsolyázás bajnoka: Kronberger Lily
Gyorskorcsolyázás bajnoka: Manno Miltiades

1909. január hó 21.

Az elhalasztott bajnoki versenyek a beállott fagy következtében mult csütörtökön megtarthatók voltak. A bajnoki versenyek rendezése a munkával amugy is tulon-tul elhalmozott egyleti vezetőségnek igen nagy gondot okozott. A jubiláris meeting óriási előkészületei a fáradtságot nem ismerő egyleti vezetőséget roppantul igénybe vették, ami a folytonosan foglalatoskodó rendezőség hibáján kívül történvén, nem csoda, hogy az idei bajnoki versenyek lebonyolítása a szokottnál hosszabb időt vett igénybe. Azért a bajnoki versenyek mégis pompás sikerrel végződtek és csak elismeréssel adózhatunk az egyleti vezetőségnek főként, pedig Szent Györgyi Imre dr.-nak, Liedemann Frigyes dr.-nak, Kertész Nándornak, Márkus Jenő dr.-nak, akik a bajnoki versenyeket rendezték.

A jég kitűnő volt, amiben nemcsak az időjárásnak, hanem főleg a jégfelület szakszerű ápolójának, Zsigmondy Géza igazgatónak is nagy érdeme van.

A versenyek közt első sorban a műkorcsolyázásról kell megemlékeznünk. Az idei bajnok – mint előrelátható volt – ismét Kronberger Lily k. a. lett, aki feltünést keltett az előírt gyakorlatok pasztózus bemutatásával. A figurák rajzai meglepően tökéletesek voltak, miáltal olyan előnyt biztosított magának a pontozásban, melyet egyetlen ellenfelének Szendének csak megközelíteni is nehéz munkát adott. Szende munkáján Seibert tréner gondos keze ugyancsak meglátszik s ha Szende rutinosabb, lesz, ugy bizton hisszük, hogy a világ legjobb korcsolyázói között is méltó helyet fog elfoglalni.

Kronberger Lily szabadon választott gyakorlata maga a műkorcsolyázás tökélye. Csak bámulattal adózhatunk ennek a zseniális fiatal leánynak, aki méltán viseli a magyar bajnok büszke czímét.

A gyorskorcsolyázás bajnoka, Manno Miltiades, csak az 1500 méteres futamban győzött, nagy klasszisáról téve tanuságot s az idei bajnokságot csakis az 500 és az 5000 méteres futamokban elért második helyezéseivel sikerült biztosítania. Manno különben igazán dicséretre méltó példaadással üzi a korcsolyasportot, melynek annyi dicsőséget szerzett, de melynek ő ma már nem „Benjaminja” többé.

A bajnoknak méltó ellenfele volt a nálánál sokkal fiatalabb Wampetics Imre, aki talán még sohasem volt oly kitűnő formában, mint mostanában. Különben is Wampetics stílusa a mi versenykorcsolyázóink között a legjobb és még nemzetközi konkurrencziákban is figyelemre méltó lesz. 500 méteren elért győzelme és jó ideje buzdítólag hathatnak e kitűnő versenyzőnk további szereplésére.

Gyurmán Dezső dr. legjobb hosszutávmenőnk. Szívós és meglehetően gyors is. Ha az idén több tréningre nyilt volna alkalma (katonai kötelezettségének tesz eleget), tempója is egyenletesebb volna, amit a jövőben be is fog bizonyítani.