Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség.

1908. dec. 27-én tartotta 7. magyar amatőr sportszövetségünk alakuló ülését a BKE. városligeti helyiségében.

Örömmel üdvözöljük ezt az alakulást, mert bizton várjuk tőle a magyar korcsolyázó sport fellendülését. Sajnos, hogy Magyarország körülbelül 80 korcsolyázással foglalkozó egylete közül csak 13 egyesülete ismerte fel a szövetkezés szükségességét. Pedig csak az a sportág jutott a rohamos fellendülés utjára, melyet egy céltudatos vezetéssel bíró szövetség kormányzott. Reméljük azonban, hogy azok az egyesületek, melyek az alakulástól magukat távol tartották, mihamarabb csatlakozni fognak s ezzel a szövetséget még jobban megerősítik, ugy hogy az, jövendő feladatait eredményesen teljesítheti.

A MOKSz. a következő egyesületekből alakult meg:
Budapesti Korcsolyázó-Egylet, Budapesti (Budai) Torna-Egyesület, Deési Korcsolyázó-Egylet, Egri Korcsolyázó-Egylet, Erzsébetfalvi Atletikai Klub, Győri Korcsolyázó-Egylet, Brassói Korcsolyázó-Egyesület, Kolozsvári Egyetemi Atletikai Klub, Kolozsvári Korcsolyázó-Egylet, Komáromi Football Klub, Németbogsáni Korcsolyázó-Egylet, Soproni Korcsolyázó-Egylet, Szombathelyi Sport-Egyesület.

Az alakuló ülésen 8 egyesület képviseltette magát, melyet Argay János kir. tan., korelnök nyitott meg. Előadó volt Szent-györgyi Imre dr., a jegyzőkönyvet Márkus Jenő dr. vezette.

Jelen voltak még: dr. Balázs Adolf (Erzsébetfalva), Bély Mihály (BBTE.), Földváry Tibor (BKE.), Galambos Ede (BBTE.), Gilibert Győző (BBTE.), Gobbi Ede (BBTE.), Holfeld Henrik (BBTE.), dr. Liedamann Frigyes, a BKE. titkára, Neumann Géza (Kolozsvár), Somody András (Kolozsvár), Takáts József (BBTE.)

Az előterjesztett alapszabálytervezetet némi lényegtelen módosításokkal elfogadták s a tisztikar egy évi időtartamra következőleg alakult meg:

Elnök: Demény Károly (BBTE.) Alelnök: Szengyörgyi Imre dr. (BKE.) Titkár: Márkus Jenő dr. (BKE.) Pénztárnok: Galambos Ede (BBTE.) Ellenőr: Takáts József (BBTE.)

10 fővárosi tanácstag: Argay János (BBTE.), Bély Mihály (BBTE.), Földváry Tibor (BKE.), Holfeld Henrik (BBTE.) ifj. Kertész Tódor (BKE.), dr. Liedemann Frigyes (BKE.), Lukovits István (BKE.), dr. Makucz Arthur (BBTE.), Meszléri Tibor (BKE.), Zsigmondy Géza (BKE.), 5 vidéki tanácstag: dr. Balázs Adolf (Erzsébetfalva), Csiky Emánuel (Kolozsvári Korcs. E.), dr. Mihalkovics Tivadar (Győri KE.), Neumann Géza (Komáromi FC.), Somody András (KEAC.). Póttagok lettek: Benke Imre (BKE.), Gobbi Ede (BBTE.), Zsigmondy Mihály (BKE.), Horváth Ferencz (Szombathelyi SpCl.), dr. Wrchovszky Károly (Soproni FC.). Számvizsgálók: dr. Balázs Fülöp (Szombathely), Nagy Géza (BBTE.), Preyer Gusztáv (BKE.)

Ezután a közgyülés a versenyszabályokat tárgyalta le, melyek elkészítésében Szent-Györgyi Imre dr., Márkus Jenő dr., Liedemann Frigyes dr., Demény Károly, Argay János és Földváry Tibor fejtettek ki értékes munkásságot.
A közgyűlés után lakoma volt.