A nemzetközi labdarugókongresszus.

A FIFA. idei kongresszsa a MLSz. meghívására Budapesten folyt le. A világ sportüző nemzetei csaknem kivétel nélkül képviseltették magukat, így 15 állam, 18 kiküldöttel vett részt a pünkösdi kongresszuson.

A vendéglátó MLSz. helyiségében folytak le vasárnap s hétfőn a kongresszus ülései, melyen B. Woolfall elnökletével a következő képviselők vettek részt:

Ausztria: Abeles Ignácz dr., Waller Adolf, Meisl Hugó.
Belgium: L. Mühlinghaus
Dánia: L. Sylow.
Anglia: F.J. Wall (az English Football Association titkára).
Finnország és Svédország: C. L. Kornerup.
Francziaország: Ch. Simon és H. Brame.
Németország: Heffner Róbert és Hintze.
Írország: H. Walker.
Olaszország: A. Espir.
Hollandia és Norvégia: C. A. W. Hirschman.
Skóczia: C. J. Hughes.
Svájcz: P. Buser.
Magyarországot Kárpáti Béla, a MLSz. elnöke és Steiner Hugó, a MLSz. főtitkára képviselte.

A kongresszus maga azonban igen keveset végzett. Jóformán egész működése kimerült abban, hogy a tisztikarát megválasztotta. Mint hírlik, a német szövetség máris akcziót indított az iránt, hogy a jövő évi (Milánóban tartandó) kongresszus ne végződjék ily eredménytelenül, hanem kellőleg előkészített s korán közzétett tárgysorozat kerüljön a kongresszus elé.

A FIFA. elnöksége az idén a következőkép alakult meg:

Elnök: D. B. Woolfall (Anglia)
Alelnökök: C. L. Kornerup (Svédország) és Baron de Laveleye (Belgium)
Titkár: C. A. W. Hirschman (Hollandia)

A kongresszussal kapcsolatban hétfőn este a MLSz. fényes bankettet rendezett a külföldi sportemberek tiszteletére a Royalban, melyen a vendégek részeiről számos felköszöntőben ünnepelték a magyar sportbarátságot, melyet kivétel nélkül minden nemzet nagyra tart és becsül.

Ugyanaznap délben a MTK. adott lunchot a vendégek tiszteletére, míg másnap, kedden délelőtt a MAC. klubházában, délután pedig Törley pezsgőgyárában láttak vendégül a külföldi sportmaneket.

Itt említjük fel, hogy Budapest főváros, az angol válogatott csapat tiszteletére 11 emlékérmet ajánlott fel, melyeket Bárczy István dr. polgármester személyesen adott át a játékosoknak.
A polgármester e szívességét másnap az angolok B. Woolfall elnök vezetésével küldöttségileg köszönték meg.