A kirakat

 A kereskedők egyesülete a tavaszszal kirakat-versenyt rendez Budapesten és ennek a versenynek a költségeihez a főváros is két némi hozzájárulást. Szándékosan írunk hozzájárulást és nem támogatást, mert hogy egy ilyen nem valami nagy költségü vállalkozáshoz rá vannak-e szorulva a budapesti kereskedők a főváros támogatására, ezen lehetne vitatkozni: de hogy a hozzájáruláshoz való igény teljesen jogosult, az bizonyos.

Az üzleti kirakat ugyan legelsősorban az illető boltnak az érdekét szolgálja, ennek a plakátja és reklámja: de nagyon jól tudjuk, hogy a plakát is túl van már azon a koron, mikor minden kötelessége és rendeltetése teljesen kimerült az üzleti érdek szolgáltatásában. A művészet, a szépnek szolgálata ezen a területen is megköveteli a maga érvényesülését, mint a városi élet egész fölületén.

Ma a plakáttól azt is elvárjuk, hogy ne csak hangos, hanem művészileg is vonzó hirdetője, szószólója, ajánlója legyen annak, a mit kinál: magában is érdekes, szép produktuma a mesterségének. Ugyanez áll teljes mértékben a kirakatokra is. Ezeknek az érdekes, szép, ízléses, sőt művészi kiállítása is hozzátartozik egy város külső szépségeihez és művészi érzékének dokumentumaihoz.

Párisba az életnek, a históriának és a művészetnek dús érdekességei, Velenczébe az egész város alkatának sajátos varázsa vonzza az emberek százezreit, de a kik a Loure műkincseiben és a Canale Grande bűbájos képében elgyönyörködtek, szívesen ődöngenek a Rue Royal-on és a Merceria szűk utczáin is egyáltalában nem röstelni való érdeklődéssel, sőt élvezettel nézegetve a tükrüs, bársonyos kirakatokat nagy ízléssel elrendezett sok finom, szép portékáját, ékszereit, selymeit és csecsebecséit.

Milanónak a Viktor Emánuel galeria selymes, márványos és ékszeres kirakatai majdnem olyan emlegetett nevezetessége, mint a Bréra termei: pénzt meg bizonyára többet ott marasztal az idegenek zsebéből.

Budapesten se hiányzik, de még meglehetősen kevés a szép kirakat tehát helyes törekvés, ha a város külső szépségének ezen a területén is megindul a fejlesztés munkája. Ma a jó bornak is kell czégér, sőt kell az is, hogy ez a czégér vonzó, ügyes, művészi legyen.