Hajviselet és fejdisz

A divatos toilette-ek különlegessége, a müvészi izléssel összeállított, pompás szinekben ragyogó alkalmi ruhák, a csipke- és szőrmediszes estiköpenyek kiegészítésül megkivánják a stilszerü hajviseletet és a fejdiszt is.

Az egyszerü bájjal elrendezett hajat, mint eredeti párisi felvételeink mutatják, gyakran fantasztikus homlokpántok, arany és ezüst szálakból, gyöngyből összeállított koronaszerü diszek, avagy tüllfelhőben végződő sajátságos sapkák takarják.

Nem csupán esztetikai szempontból kell örömmel üdvözölnünk a hajbetét letünését, - legjobb hasznát látja ebben maga a haj, melynek nagy kárára van a természetellenes divat. Semmitől sem hull annyira a haj, mint éppen e transzformáczióktól és betétektől.

A második képünkről reánk tekintő bájos leányka egyszerü frizurájánál alig képzelhetünk kedvesebbet, de szépség és jóizlés dolgában bátran versenyre kelhet vele három társa is, kiknek fejére szinte ihletszerüen lehelte reá a ügyes alkotó kéz a stilszerü ékességet.

E fejdiszek és frizurák megválasztása nem könnyü dolog, mert nem csupán a toilettel kell összhangzaniok, hanem a hölgy arczával és temperamentumával is. Tekintetbe kell venni a vonásokat, az arcz formáját, a szem kifejezését, a hajat és annak szinét; szóval mindent, a mi hozzájárul a megjelenés bájához.

Örömmel karolták fel ifju hölgyeink a hajdiszek divatját, mert egy-egy ilyen ügyes, csinosan összeállított ékességgel lényegesen hozzájárulhatnak nem csupán alkalmi öltözékük fényének emeléséhez, de kedves, összhangzó, bájos keretbe foglalhatják arczukat s szép elrendezés, ügyes összeállítás és helyes megválasztás által érvényesíthetik a nő egyik legszebb diszét – a ragyogó, hullámos hajat.

A lapunkban bemutatott négy gyönyörü fej utmutatásul szolgálhat és megkönnyíti a megfelelő hajdisz és frizura helyes megválasztását.