A csaló primadonna

Berlinben nagy feltünést keltett nemrég Wirth Miczinek, a hires és népszerü operettprimadonnának szökése. Rengeteg adósságot csinált ez a gyönyörü leány s ha pénzre volt szüksége, nem tartózkodott a csalástól sem. Több ékszerész tett ellene bünvádi feljelentést. Miczi kisasszony azonban nem várta meg a rendőröket, a kik le akarták tartóztatni: még idejében Oroszországba szökött és ott aratta tovább a sikereit a szinpadon és csinálta tovább az adósságot.

A berlini rendőrség Oroszországban sem hagyott békét a pazarló primadonnának; mikor megtudta, hogy hol tartózkodik, táviratozott a moszkvai rendőrségnek letartóztatása végett. Miczi kisasszony azonban idejében megtudta a berlini rendőrségnek ezt a szándékát és furfangos módon szökött meg Moszkvából is. Az orosz rendőrök nem akarták letartóztatni előadás közben, nehogy botrány történjék a szinházöltözőjébe. Nagy bámulatukra azonban csak Wirth Miczi szobalányát találták ott. Urnőjének ruhájába volt öltözve a szobaleány. Kiderült azután, hogy Wirth Miczi mikor a rendőrök ottlétérő értesült, ruhát váltott szobaleányával és ilyen módon kiszökött a szinházból a rendőrök között. A szobaleányt bünpártolás miatt letartóztatták, a megszökött primadonnát pedig mindenütt keresik.

A Wirth Miczi esete általános és érthető feltünést keltett az artisták világában. A szép, szende arczu énekesnőről senki sem hitte, hogy olyan zseniális szélhámosnő. Biztak benne nemcsak azok, a kik barátságban voltak vele, hanem az ékszerészek és kereskedők is, a kikkel elhitette, hogy dusgazdag férfiak rajonganak érte és ezek kifizetik adósságait. A szélhámos primadonna arczképét itt közöljük.