Olcsóbb lesz a szesz

Bécsből jelentik, hogy az osztrák szeszkartel tegnap ülést tartott, melyen – mint mi azt már előzőleg megirtuk – az árak lényeges redukálását határozta el. A denaturált szesz árát 8 koronával, a nem denaturáltét pedig 3 koronával redukálták.

Az osztrák szeszkartel ezzel az árszállitással főleg az osztrák határhoz közel levő magyar szeszgyárakkal akar versenyre kelni, melyek a bécsi piacot és a környéket olcsó árajánlatokkal halmozták el, mivel pedig nemrég alakult magyar szeszkartellel erősen versenyeznek a kartelen kívül álló magyar vállalatok, ennek a harcnak következménye kétségkivül az árak további olcsóbbodásában fog kifejezésre jutni, aminek persze a fogyasztók fognak legjobban örülni.