Németalföld trónörökösnője

A németalföldi trónnak, mint ismeretes, van várományosa Julia herczegnő személyében. A németalföldiek boldogok, hogy a trónöröklés kérdése nem lehet vitás, a minthogy több esztendeig rendkívül kétséges volt, hogy vajjon Vilma királynő esetleg elhalálozása utód nélkül nem vonja-e maga után a belpolitikai és nemzetközi bonyodalmak hosszu sorozatát?

Ez idő szerint tehát nyugodtak a németalföldiek. Julia herczegnő már két éves. Bájos kis teremtés, rendkivül hasonlít édesanyjára, a ki valósággal rajong a csöppségért; annyira szereti, beczézgeti, hogy minduntalan fényképfelvételeket készít a kis herczegnőről. A legutolsó, Vilma királynő által készített felvétel másolatát olvasóinknak be is mutatjuk.