A magyar korcsolyázó-sport ujabb diadala

Kronberger Lily k.a. (Budapesti Korcsolyázó Egylet) második győzelme a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség női egyes bajnokságában.
Nagy örömünkre szolgál a magyar sport ujabb világraszóló diadaláról beszámolhatni. A dicsőség ezuttal ismét egy magyar leánynak, Kronberger Lily kisasszonynak nevéhez füződik.

Tisztelettel adózunk a Budapesti Korcsolyázó Egylet-nek is, amiért áldozatokat nem kimélve, Kronberger k.a. tündöklő sporttehetségét az idők folyamán kifejleszteni segédkezett. És üdvözöljük Kronberger k.a. kitünő mesterét Seibert-et is, aki nagy szakértelemmel képezte ki a nagyvilág által megbámult magyar sportlady-t.

Az e hó 4-én Berlinben a „Palace de Glace”-ban megtartott Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség női egyes bajnokságának lefolyását dr. Liedemann Frigyes, a Budapesti Korcsolyázó Egylet illusztris titkára, egy szerkesztőnkhöz intézett levélben írja le. A nagy érdekességre számot tartó levelet – mint a verseny lefolyásáról szóló tudósítást – teljes terjedelmében közöljük.

Berlin, 1910. február 6-án.
Kedves Barátom!

Lezajlottak a NKSz. hölgy- és páros bajnoksági versenyei is, hosszas halogatások után itt Berlinben a Berliner Eislaufverein 1886. és Eislauf Verein Berlin rendezésében. Daczára annak, hogy a versenyek az Eispalais r.t. gyönyörű csarnokában tartattak meg, a versenyek ezuttal sportszerűség dolgában alig hagytak valami kivánni valót hátra. Ez mindenesetre a két rendező egylet vezetőségének körültekintő gondosságának eredménye. Bennünket itt időző magyarokat különösen kitüntettek mindenben és mondhatom magyaros vendégszeretettel fogadtak.
A versenyek keretéről csak annyit jegyzek meg, hogy az Eispalast hatalmas termében, folyosón a nézőközönség alig volt képes elhelyezkedni, oly tömegekben keresték fel este a jégpályát. Lehettek vagy 2000 – 2500-an.
A kötelező gyakorlatokat reggel tartották meg, s ha a hölgybajnokságban Renschmidt kisasszony a mi bájos bajnoknőnket egyes gyakorlatokban tudás dolgában meg is közelítette, a verseny kimenetele daczára annak, hogy a kötelező gyakorlatok igen könnyüek voltak, egy pillanatig sem lehet kétséges.

A szabad választás szerinti korcsolyázás eset 9 órakor vette kezdetét. Először a junior urak mutatták be programmjukat, amely alkalommal Zintel a délelőtt szerzett előnyeit tetemesen megnagyobbította különösen pirulettjeivel érve el nagy hatást. Bombardt nagyon szép holdat és mély pirulettet mutatott be, biztosítva magának ezekkel a második helyet. A többi juniorok jóval a mi juniorjaink klasszisa alatt maradtak.
Most kürt jel hivja a hölgy-bajnok jelölteket a szabad műkorcsolyázó versenyre. A közönség hangos ovácziója között Berlin kedvencze, Renschmindt kisasszony mutatja be szép, vervevel előadott programmját, a tánczlépése, néhány csinos piruette, spitz-piruette a berliniek hangos elismerését vonj maga után, mely az előírt 4 percz leteltével tapsviharban végződik.


A bírák elvégezvén osztályozásukat a zenekar a Waldteufel-korcsolyázó keringőre kezd, melynek lágy dallamos zenéje mellett Kronberger kisasszony indul, hogy másodszor védje meg a NKSz. hölgy-bajnoknöje büszke czímet. A közönség távolról sem fogadta azzal az ováczióval, mint társnőjét, bár bájos megjelenésével és gyönyörü tartásával, melyet a befutó ívénél mutatott be, már nem egy sovinista berlini tenyeret tapsra ragadott. De azután már egy csapásra megnyerte a maga számára a derék berlinieket, óriási tudásával, melylyel most már a bájos kivitel, ritmus érzés és harmonikus összhang párosult; nehezebb gyakorlatai mint az Engelmann dupla hármas, egylábas piruette, Thorén-ugrás, pas de quarte stb. már viharos tapsra ragadta a közönséget és mikor bajnoknőnk keresztbe font karokkal egy gyönyörű sprialissal, mely plaszticzitás dolgában minden képzelhetőt felülmult, befejezte programmját, akkor az egész közönség olyan tombolóan fejezte ki a tetszését, melyhez hasonlót soha az életben nem hallottam még. De hát az elismerés elementáris kitörése indokolt is volt, mert olyan szép korcsolyázást még alig láttam.

Utána a NKSz. páros mükorcsolyázó bajnoksága következett, amelyen a nálunk is ismert Hübler – Burger, Eilers – Jacobson és a védő londoni Johnson pár vett részt. A két első pár nagy tudással a nálunk ismert gyakorlataikat mutatták be, míg a harmadik pár, egy egészen különös, igen szépen összeállított és nehéz gyakorlatokat tartalmazó programmot mutatott be, melyből csak a lendület hiányzott, aminek tulajdonítható, hogy a védő pár ez évben a harmadik helyre szorult.

Referáiáim? nem volna teljes, ha nem emlékeznék meg arról a fényes bankettről, mely a dijkiosztást követte és amelyen dr. Fuchs többszörös mükorcsolyázó világbajnok, esztetikus példaként állította oda Kronberger kisasszony műkorcsolyázását.
Most látom csak, mennyit írtam már össze, pedig igy is alig tudtam eléggé pontosan leírni azt a hatást és sikert, melyet Kronberger kisasszony a magyar sport dicsőségének öregbítésére a német császárvárosban elért.

Az Európa műkorcsolyázó bajnokságot még bevárom és arról is írok majd Neked néhány sort.

Üdvözlet a pestieknek, Téged pedig szivélyesen üdvözölve maradok igaz híved,
Dr. Liedemann Frigyes.