A budapesti repülőversenyeken elért legjobb eredmények

Ezen eredményekből kitünik, hogy az óriási anyagi áldozatok árán rendezett nagyszabásu budapesti meetingen Paulhan startrekordján kívül nemcsak hogy nem volt semmiféle rekord, hanem az is, hogy az itteni legjobb eredmények is messze elmaradtak a rekordok mögött. Nyilvánvaló, hogy az aviatika fejlődése szempontjából s sportszempontból az Aero Club meetingje alapos csalódásban részesítette azokat, kik a mi meetingünkről világraszóló eredményeket vártak. A verseny intézői közül a hibásokat megkeresni nagyon hálátlan feladat volna, megelégszünk ezért annak konstatálásával, hogy az intézők közül egyedül ifj. Tolnay Lajos és dr. Massány Ernő állották meg helyüket. Ha ők nincsenek, akkor az egész meeting beleveszett volna egy chaosba.

Egyes francia aviatikusok 30-50000 koronákat kapnak részvételükért előre. Kinetnek és Paulhannak sulyos ezreket fizettek a kiváltságosak, hogy repülhessenek. Ha az igy elfecsérelt tizezreket és százezreket a magyar aviatika felsegélyezésére, bevált rendszerű monoplanok és biplanok megvételére fordították volna s ha ezeket a különböző typusu repülőgépeket gyakorlati aviatikusainknak a repülőgép kezelésének megtanulása céljából rendelkezésre bocsátottak volna, ma nálunk már nem csupán Paulhanról és Lathamról beszélnének, hanem talán egy Zsélyi, egy Horváth, egy Szatke aviatikai dicsőségéről is.
Azt a sok pénzt a külföldiek kapták meg, ugy szólván semmiért, de a mieink, kik az Aero Club vezetőségének indolenciája, felületessége folytán sulyos anyagi kárt szenvedtek azok hiába szaladgálnak Aero Clubhoz, a versenyintézőséghez: az ő kárukat nem téríti meg senki.

Hát ez így nem járja! A Magyar Aero Club vagy a külföldi aviatikusok itteni impreszáriójával lépjen végleges összeköttetésbe, de akkor hagyja is el a csalétekül szolgáló „magyar” jelzőt vagy pedig szolgáltatja becsületesen azon célokat, melyeket magának alapszabályainak kitüzött, azaz teremtse meg és támogassa a magyar aviatikát. Ezen utóbbi esetben, reméljük azt tartja legelső feladatának, hogy a magyar aviatikusok anyagi kárát megtéríti s lehetővé teszi nekik az aviatikai gyakorlat megszerzését. Ezen igazán jóakaratu figyelmeztetéssel lezárjuk az 1910 évi budapesti repülőversenyekre vonatkozó aktáinkat.