Az auxetofon a csellón

A zenei világban ez idő szerint nagy szenzácziót keltett egy uj találmány, az ugynevezett auxetofon.

A találmány feltünést keltő volta érthető, mert az auxetofonnak olyan gépezete van, amely süritett levegőt szállit a hangszerhez, pl. a csellóhoz és ennek a zöngéit hihetetlenül megerősiti, felfokozza. Alakjára nézve a készülék egy aluminium-fésühöz hasonlit, a melyet a hurokat tartó álványnyal kötünk össze.

Egy szelelőn keresztül összepréselt levegő nyomul be és az aluminium fésü fogait rezgésbe hozza. Az ezáltal keletkezett vibrácziók az illető hangszer hangjaival vegyülnek és ezáltal a hangszer zengése, zöngéinek ereje hasonlithatlanul nagyobb és tisztább lesz.

Az auxetofont most tökéletesitik és hihető, hogy nemsokára bevonul a hangversenytermekbe, a hol a hangfokozás ugyis szükséges.