Hajóberakodás drótvasuton

Egy hatalmas párisi részvénytársaság nemrégen bérbevette az uj-kaledóniai érczébányákat, hogy onnan óriási mennyiségű nikkelt bányásszon ki és szállitson Európába. Ez a társaság érdekes módon rendezkedett be a czélból, hogy hatalmas szállító-hajóiba berakodhassék.

A berendezést képünk teszi szemlélhetővé. Ugyanis a bányákból a kibányászott érczet egy drótvasut segélyével mindenekelőtt a berakodó végállomáshoz szállitják, a honnan az ércz egy vasutra kerül, a mely az ércztömegeket a kiötőbe szállítja. A kikötőbe, a mint képünk elég jól szemlélteti, az érczet egy hatalmas függő drótvasut szállitja a megfelelő hajókra.

A szállitás a hatalmas drótkábeleken, a melyek az oszlopóriásokhoz vannak erősítve, rendkivül gyorsan történik. A társaság tehát nemcsak gyorsan, hanem olcsón jut az érczhez.