Katonai lázadás Görögországban

A görögök elégedetlensége, a mely eddig tanácskozásban, ultimátumokban, kormányválságban és a királyi herczegek megrendszabályozásában nyert kifejezést, október 29-én katonák lázadásában tört magának utat. Ez a lázadás nemcsak az általános elégedetlenséget, a görögországi viszonyok züllöttségét mutatja, hanem a mindent diktálni akaró katonai liga kebelében levő egyenetlenséget is.

A ligának egyik tagja, egy Tipaldosz nevű tengerésztiszt, a kit nagyravágyása túlságosan elragadott, több száz tengerésszel, nyilt lázadással hatalmába akarta keríteni a fegyvertárt. A katonai liga a lázadó ellen foglalt állást, árulónak jelentette ki, a kormány pedig elrendelte letartóztatását.