Egy magyar világbajnok amatőrségének elvesztése

Szenzációs esemény, hogy Weisz Richárd, a Magyar Testgyakorlók Körének tagja, az 1908. évi olimpiai birkozó világbajnok, többszörös magyar bajnok a nehézsulyu birkozásban és a legkiválóbb amatőr sulyemelőnk, kinek bravuros és jó hosszu ideig túlszárnyalhatatlan sulyemelő rekordjait csak a minap hitelesítették az illetékes amatőr sporthatóságok, - részt vesz a Beketow czirkuszban mostanában rendezett díjbirkózásban és közismert professzionistákkal mérkőzik.

Weisz Richárd kihívást intézett a czirkuszi birkózók trupp-jához, hogy mindenkinek száz koronát fizet, aki sulyemelő rekordjait megjavítja. Később kihívta a professzionátus birkózokat, hogy vele a MTK klubhelyiségében díjazás ellenében birkózzanak.

A professzionátusok nem voltak hajlandók Weisz feltételeit elfogadni csak azon esetben, ha velük a czirkuszban megmérkőzik. Ujságnyilatkozatok is történtek ez ügyben és csak szították az erejétől és tudásától kissé elbizakodott Weisz Richárdnak amugy is tultengő becsvágyát.

Mikor a czirkuszban, hol Weisz is jelen volt, a birkózok bemutatkoztak, vezetőjük hetykén ecsetelte a magyar világbajnok kihívását mintegy mondván, hogy "hic Rhodus, hic salta"; Weisz Richárd megbízásából Halmay Zoltán világbajnok kiállt a porondra és tiltakozván a magyar sport lekicsinylése ellen bejelentette a közönségnek, hogy  Weisz Richárd a czirkuszban birkózni fog és a nyerendő díjat jótékonycélra adja.

Weiszt szándékáról sem hozzátartozói sem legjobb barátai lebeszélni nem tudták. A MTK elnöke Brüll Alfréd legnagyobb igyekezete, hogy Weisz Richárdot e lépésének megtételétől eltántorítsa, kárba veszett. Weiszen erőt vett régi sportszenvedélye és ez legyőzött minden elébe tornyosuló akadályt.

A legnagyobb veszteség az MTK-t éri Weisznek e tettével és a magyar sportélet is mely sajnálattal vesz tudomást egyik legjobb amatőr atlétájának elvesztéséről.

Weisz Richárdot ugyanis az összes amatőr sporthatóságok professzinistává fogják deklarálni. Nemcsak a magyar hatóságok, hanem a külföldiek is ilyen esetben a szbályok legszigorubbját szokták alklamazni.

A MOTESz. amatőr disztinkcziója ugy szól, hogy "nem tekinthető amatőrnek, ki bármely testgyakorlási nemet keresetszerű foglalkozásként (egészben vagy részben élethivatásul) űz". Továbbá: " Bizonyos időre vagy véglegesen eltiltható a versenyzéstől, aki professzionisták ellen versenyez."

Az előbbi szabály ellenkezőjét Weisz Richárd talán bizonyíthatja is. (Feltétlenül hisszük, hogy ezuttal nem kap semminemű fizetést és hogy a jövőben sem fogja a birkózást keresetszerűen és élethivatásul űzni.)

Az utóbbi szabály értelmében azonban feltétlenül el kell tiltani Weiszt az amatőrök elleni versenyzéstől. Az eltiltás végleges lesz-e vagy pedig csak meghatározott időtartamú, arra nézve a Weisz Richárd felettes hatósága a MOTESz. fog dönteni.