Hevesi Sándor: A szinjátszás művészete és Az előadás művészete

Az előadás és a szinjátszás, Hevesi Sándor, egyedüli irónk, a ki teljesen hivatásszerüleg s tudományos apparátussal foglalkozik a dramaturgiával, most egyszerre két tanulmányai körébe vágó munkát adott ki. Az egyik: A szinjátszás művészete: szinművészeti kézikönyv, teljesen eredeti kisérlet arra, hogy történelmi fejlődés alapján konstruálja meg a szinjátszás elméletét.

Gyakorlati czélt tart szeme előtt s elsősorban gyakorlati tapasztalatokra van alapítva. Fölvet és a maga szempontja szerinti megoldásra juttat minden a szinpadi előadás körébe tartozó problémát, fejtegetésében mindenütt a szinművészet történetére támaszkodik. A maga szakmájában úttörő, becses munka, nagy tanulmány és beható képzettség eredménye, igen jó hasznát vehetik szinészek, a szinpaddal elméletileg foglalkozó s az egyszerű érdeklődök egyaránt.

A másik könyv: Az előadás művészete még szélesebb kört közönséghez szól: a szóbeli előadás mesterségébe igyekszik beavatni az olvasót. Igaza van abban, hogy nálunk igen nagy bűnöket követnek el egyszerre két múzsa: a költészet és az előadás múzsája ellen a szavalók, nyilvános előadásokon és magánkörökben egyaránt modoros, lármás, értelmetlen előadásokkal.

Egy verset vagy más költői művet jól előadni nem olyan egyszerű dolog, a milyennek a legtöbben tartják, nem elég hozzá a nagy hang, modoros póz, egy pár sablonszerű taglejtés: az előadott mű mély megértése, hangulatának megérzése és hű visszaadása kell hozzá, igazi elmélyedés és az előadás eszközei fölötti biztos uralkodás.

Ezt akarja megalapozni könyvével Hevesi Sándor. Kifejti az előadás technikai szabályait, a kiejtést, a szüneteket, a hangsulylyal való bánást, a művészi előadás eszközeit, a mimikát, az akcziót, a hangot, aztán példákon, számos versen és néhány prózai és drámai darabon mutatja be, milyen a helyes, szép előadásuk.

A példákon meg vannak jelölve, a hangsuly és a szünet, a mivel mintegy lekottázza az illető mű helyes előadását. Mindenki, a ki szereti a költészetet, tanulsággal forgathatja a könyvet, mert a jó előadás egyszersmind jó értelmezése is a versnek, ha megtanultam jól előadni, jobban megértem szépségeit magam is s jobban megértetem másokkal.