Amerikai milliárdosok Európában

Az amerikai Rockefeller, a „petróleumkirály”, a világ leggazdagabb embere. Nemrég feloszlatta az üzletét s kitünt ekkor a számitásokból, hogy naponta egy millió dollár bevétele volt. Azt is tudják róla, hogy a vagyonszerzésben nagy szivtelenséggel dolgozott mindég s ezért nagy a népszerütlensége egész Amerikában.

Egyébként eléggé szánalomraméltó ember, mert hiába halmozta össze a millióit, még az az öröme sem lehet, hogy jóllakhatik; sulyos gyomorbajban szenved és naponta nem szabad egyebet ennie egy kis tejecskénél. Igy tengeti az életét napról-napra s időnként Párisba utazik, hogy ott néhány hétig szórakozzék.

Most is Párisban van s ottani fényképészünk pillanatnyi felvételt készitett róla az utczán való sétálása közben. Mint a képen látjuk, Rockefeller (a czilinderes, csupaszképü alak) egy barátjának társaságában érdeklődve nézi a párisi utczai életet. A körülötte haladó járókelők nem is sejtik a beteges, sovány, sárga arczu Rockefellerben a világ leggazdagabb emberét. Ki tudja, hogy nem mondja-e magában, mikor egy-egy egészségtől duzzadó emberre téved a pillantása: „Szivesen odaadnám a millióimat az egészségedért.”

Egy másik amerikai dollárkirály is átjött mostanában Európába: Gould George, a „vasutkirály”. Ő már boldogabb ember, mint Rockefeller, mert egészséges, erőteljes. Hamburgi fényképészünk lefotografálta őt, a mikor felesége és kis leánya társaságában elhagyta a hajót. Mint a képen látjuk, az egyik kezével kisleánya kezét fogja, a másikban pedig egy kis kézitáska van. Ne gondoljuk, hogy csak egy-két tiszta gallér van ebben a táskában: egész vagyont rejt ennek a tartalma. Ebben vannak Gould feleségének ékszerei, a melyeknek értéke meghaladja az öt millió koronát.

Nem csodálkozhatunk rajta, hogy a „vasutkirály” maga viszi ezt a táskát, nehogy valaki belekukkantson és lába kerekedjék a nagy kincsnek. Gouldné, a mikor estélyt rendez vagy estélyre megy, fel szokta magát disziteni az ékszereivel, a melyekbe gyönyörü gyémántok vannak belefoglalva.