Zeta királya

Pár hét mulva egygyel több királyság lesz Európában, s a fejedelmek társaságában is egygyel több király lesz. Augusztus 13-án lesz ötven esztendeje, hogy Miklós montenegrói fejedelem, miután a nagybátyját, Daniló fejedelmet meggyilkolták, trónra jutott.

Uralkodásának ötvenedik évfordulóját, mint nekünk Belgrádból jelentik, azzal ünnepli meg Miklós (a kit különben Európaszerte Nikitának neveznek), hogy országát királysággá, önmagát pedig királlyá proklamálja, és országának a nevét is megváltoztatja.

Ma az ország hivatalos neve: Crnagora, olaszul: Montenegro, magyarul: Feketehegység. A fejedelem azt akarja, hogy országának ezentul Zeta, neki magának pedig a Zeta királya legyen a neve. Zeta a honfoglaló hét délszláv törzs egyikének neve volt, s a mai Montenegrónak az őskorban, a VIII – IX. században ez volt a neve. Később egybeolvadt Zeta a szomszédos Zachlumiával és külön királyságot alkotott. A magyar-horvát kapcsolat idején, a XI. században, Zachlumia és Zeta szerb tartománynyá vált, a melynek a Balsics-család voltak a névleges uralkodói, míg a Balsicsok a XV. században királyságukkal együtt el nem tüntek a történelem szinpadáról.

Azt irják Cetinyéből, hogy Oroszország, Francziaország és Anglia Törökországnál kieszközölték, hogy Montenegrónak királyság rangjára fölemelését ismételje el és hogy a novibazári szandzsákot ajándékozza az új királyságnak. A három nagyhatalom Ausztriánál és Magyarországnál is tett már lépéseket ebben a dologban.