A szerb kormány lemondása

Belgrádban junius 13-án a Pasics-kormány beadta lemondását. A kormány lemondásának megokolása azonban oly hihetetlennek látszik, hogy a válság valódi okainak kiderítésével szinte lázasan foglalkozik az egész belgrádi sajtó. A félhivatalos jelentés szerint a kormány azért mondott le, mert a szkupstina szombati ülésén a kormánypárt néhány előkelő tagja a választási törvényjavaslat 18. szakasza ellen szavazott.

Ez a 18. szakasz meglehetősen jelentéktelen rendelkezést tartalmaz: arról szól, hogy a törvényszéki elnökök, a kik a választók névjegyzékének megállapításában közreműködnek, a saját kerületükben nem választhatók képviselőkké. Az a kérdés tehát, a mely miatt a félhivatalos jelentés szerint a válság kitőrt, politikai tekintetben nem oly fontos, hogy a kormány óhajtása ellen való megoldásával egész természetesen meg lehetne okolni a kormány lemondását. De még furcsább a dologban az, hogy a szóban forgó 18. szakaszt, a mely miatt a kormány lemond, tekintélyes többséggel elfogadták; ötvenegyen szavaztak a kormány javaslata mellett, harmincznégyen ellene. Azért, mert a kormánypártból is szavaztak néhányan egy törvényszakasz ellen, még soha nem mondott le egy kormány se, ha a szakaszt különben a többség elfogadta.

Mivel nem valószínű, hogy a már világszerte megszokottnál sokkal szigorubb alapra helyezkedve, egészen új példát akar statulálni Pasics a parlamentáris kormányok számára: föltehető, hogy lemondásának valami más oka van. Mi az igazi ok: ma még csak találgatják. Lehet, hogy egy nagyravágyó államtitkárnak az intrikája idézte elő a válságot, de lehet az is, hogy Pasics azért távozik, mert egy nagy rangu katonatiszt, a kit az ágyuszállítási panama miatt letartóztattak, igen kellemetlen leleplezésekkel fenyegetőzik. Lehet, hogy a válságot néhány miniszter okozta, a ki a kereskedelmi szerződési tárgyalást nem akarja megkezdeni Magyarországgal és Ausztriával. De az sem lehetetlen, sőt talán az a legvalószínűbb, hogy Pasics azért mondott le, hogy a kormány néhány tagjától megszabaduljon és helyettük új miniszterekkel frissítse föl a kabinetjét.