Shakespeare drámái hazánkban

Drámánk és szinészetünk multjának érdemes kutatója, Bayer József nagy kétkötetes műben gyűjtötte össze és szedte rendszerbe azokat az irodalmi és szinpadi adatokat, melyek Shakespeare-re vonatkoznak.

Rengetek anyagot dolgozott fel tiszteletreméltó szorgalommal és tárgyismerettel; sorra veszi Shakespeare minden drámáját és összeállítja az első magyar említéstől fogva egész máig a róla szóló kritikai megemlékezéseket, fordításait, előadásait s azok hatását, előadóit, szóval az összes reá vonatkozó adatokat.

A végén pedig függelékül adja Shakespeare drámáinak időrendjét hazánkban. A munka természeténél fogva nem a nagyközönség számára készült, hanem a kutatók számára való anyaggyűjtemény s lelkiismeretes adatgyűjtésével, áttekinthető csoportosításával nagy szolgálatot tesz a Shakespeare-re vonatkozó kutatásnak.