Automobil-szán

Az ismeretes nagyszánok mintájára már készitettek hatalmas automobil szánokat, a melyek az ismert nagy automobilok minden külsőségével és minden belső alkatrészeivel fel vannak szerelve, kivévén azt, hogy nem kerekeken gurulnak, hanem szántalpakon csusznak tovább.

Ezek az automobil nagy szánok sokféle változatban láthatók, mindazonáltal még távol állanak a mindennapi használhatóságától annál is inkább, mert a köznapi közlekedésben csakis akkor alkalmazhatók, ha a hótömeg, vagy a jégkéreg megfelelő és nem teszi hiábavalóvá azt, hogy az automobil alól kiszerelték a kerekeket és szántalpakra ültették át az egész érdekes gépezetet.

Most a tél alkalmából igen érdekes kis szánkót mutatunk be, a mely azokat, a kik a téli sportokat kedvelik, mindenesetre közelebbről fogja érdekelni. Két kisebb szánkó (a németből átvett rossz kifejezés szerint: rodli) egymás után van összekapcsolva. Az első kis szánkón van elhelyezve a motor, a mely áttétel utján kapcsolatban van a második szánkóval. A hátsó szánkón van a fékező, az ülés alatt pedig egy erős szeges felületű forgóhenger, a melynek felülete egybeesik a szánkó talpfáinak szintjével.

A mint a motor elkezd dolgozni, a második szánkó alatt levő henger gyors forgásba jön, a henger szegecsei belefurakodnak a havas, jeges talajba s ekkép a szánkó sebesen előresiklik. Ez az automobil-szánkó azért czélszerű, mert különösen a hegyi pályákon felfelé lehet vele haladni, a mi megkönnyiti a szánkók fárasztó felfelé huzását.