A legujabb automobil

A motorrendszerű bicziklik, automobiloknak manapság oly számos formáját ismerjük, hogy nemsokára valósággal művészet szükséges majd ahhoz, hogy a mindenféle rendszer között el tudjunk igazodni.

Legujabban egy potsdami mérnök olyan automobilt szerkesztett, a mely tulajdonkép az automobil és a motorbiczikli között foglal helyet. Maga a jármű természetesen egy kitünő szerkezetű motorral van felszerelve. A járműnek kényelmes ülése van és ezzel felszerelve a jármű csalódásig hasonlít az egyvágányu vasuti kocsihoz. Rendkivül kényelmesen alakitható át a jármű négykereküre.

Tudniillik két oldalt van két kisegitő kereke, a melyeknek fémkerülete jóval kisebb, ugy hogy a két kis kerék nem is érinti a földet és nem is forog. Ha azonban az illető, a ki a járművet használja, szereti a fokozottabb kényelmet és esetleg az egyensulyvesztés ellen akar védekezni, akkor a kisegitő kerekekre ráalkalmazza a gummi keréktalpakat, a melyeket ép oly szélesek, hogy a kerekek a földet érik és ezáltal a két kerekü automobil, helyesebben motoczikli négykerekü gépkocsivá alakul át.

Az uj jármüvet most próbálják ki Potsdamban, a hol egyelőre nagy üzletek használják szállitásra, sürgős kézbesitésekre stb.-re. Hogy tulajdonkép csak az első és hátulsó kerék van közvetlen összeköttetésben a motorral, az a jármü gyors haladását teszi lehetővé. A két kisegitő kerék áttétel nélkül való és csak a tengelyük körül forognak akkor, ha a gummiburkolat utján a földdel érintkeznek.