Villamos gyorsvonat

Daczára annak, hogy a villamos erőre berendezett közlekedési eszközök aránylag tetemesen olcsóbbak, nagy kényelmet biztosítanak és kevesebb befektetést, valamint jóval kevesebb forgótőkét igényelnek, azért még nincsen eldöntve teljes határozottsággal, hogy vajjon a gőzmozdonyu közlekedési járműveket a villamos rendszerűek hamarosan és végleg ki fogják-e szoritani?

Ezen a téren még mindig a kettős rendszernél tartunk, vagyis: a rövidebb, ugynevezett városi és szomszédos közlekedést világ- és nagyvárosokban villamos erőre rendezik be. Azonban a távolsági forgalmat továbbra is meghagyták a gőzerejű mozdonyoknak. Németországban, különösen Poroszországban egy idő óta fokozottabb mértékben kisérleteznek a villamos vasutakkal. Már nemcsak husz-harmincz kilométer, hanem négyszer akkora távolságokra is villamos erőt használnak a közlekedés lebonylitására.

Eddigelé jórészt csak egyetlen egy, legfeljebb két kocsit használnak, a melyek motorokkal voltak ellátva. De legujabban az ugynevezett nagy vasutak mintájára akarják ezt a kérdést megoldani, a mennyiben hatalmas motorokkal felszerelt villamos mozdonyokat használnak három, négy, sőt hat, nyolcz kocsi szállitására is.

Szó sem férhet hozzá, hogy a villamos rendszer csak felsővezetékes lehet, mert ha valami baja esik a vezetéknek, igen könnyen ki lehet javitani, az idővesztés és a költség jóval kevesebb, mint ha az alsó vezetéket alkalmaznák, mely havazás, esőzés, fagy stb. esetén nagy zavarokat okoz a villamos forgalomban.

Képben bemutatjuk egyébként a marienfeld-zosseni villamos gyorsvonat mozdonyát, a mely nyolcz tengelyen jár és akkora a huzóképessége, hogy nyolcz kocsit kapcsolhatnak utána. A mozdony gyorsasága óránkint százhusz kilométerre fokozható.