A Zrinyi csatahajó vizrebocsátása

Az osztrák-magyar kettős monarchia haditengerészete ujabban egy hatalmas csatahajóval szaporodott. A minap bocsátották ugyanis vizre a 14.457 tonnás Zrinyi csatahajót. A nevezetes esemény a szan-markói hajógyárban történt, a hol Ferencz Ferdinánd trónörökös és neje, Ferencz Szalvátor kir. herczeg és felesége Mária Valéria herczegasszony, Montecuccoli tengerészeti parancsnok, Schönaich hadügyminiszter, a két honvédelmi miniszter és nagyszámu polgári és katonai előkelőség jelent meg az ünnepélyen.

Montecuccoli tengerészeti parancsnok felhivására Urednick Pál lelkész beszentelte, ezután pedig Mária Valéria herczegasszony a tengerészeti parancsnok felkérésére megkeresztelte a hajót, melyet aztán vizrebocsájtottak.