Hangosan beszélő telefon

A telefon akkor fog szenzácziós változást előidézni a mindennapi életben, ha a távolbalátással lehet egybekapcsolni és mindenekelőtt a kagylóba bemondott szavak az ellenkező állomáson rendes beszéd szerint fognak elhangzani.

Akkor beszélhetünk majd a telefon tökéletes, csodás voltáról, ha nem kell fülünkhöz tartanunk a kagylót, hanem kényelmesen ülhetünk a székünkön és tisztán meghalljuk, több lépésnyi távolságra, hogy valamelyik hozzátartozónk vagy barátunk a távolból mit izen nekünk, vagy mi a kivánsága? Elektrotechnikai hiresebb laboratoriumokban már évek óta kisérleteznek, de mindeddig nem sikerült nagy távolságokra megoldani a hangosan beszélő telefon kérdését.

Most Berlinben sikerült ugynevezett házi használatban, illetőleg szorosan vett irodai czélokra egy hangosan beszélő telefont gyártani. Ennek a telefonnak az a nagy előnye, hogy gyárba vagy irodába a főnök vagy helyettese nem kénytelen a szobáját elhagyni, vagy nem kénytelen azt egy irnok vagy gépiróval megosztani, hanem egyszerűen bemondja a telefonba a rendelkezéseit, vagy levelet diktál, a megfelelő gépirószobában pedig, a hol a telefon leadókészülékének külön e czélra szolgáló tölcsére van, a főnök telefonba mondott szavai egészen fennhangon hangzanak.