Féllábú ugrómüvész

A kenyérkereset szükségessége mindennél erősebben kényszeriti rá az embert arra, hogy értéksitse képességeit. Érdekes példa erre egy Woods nevü artista, a ki most általános feltünést kelt Londonban a mutatványával.

Ugrómüvész volt mindig, de szerencsétlenség következtében elveszitette az egyik lábát. Nem esett kétségbe e miatt s hosszas gyakorlattal ugy megerősitette a megmaradt lábát, hogy ezzel is folytathatta a mesterségét. Most még érdekesebbé lett mint féllábu ugrómüvész.

Képünk azt az érdekes jelenetet mutatja pillanatnyi fényképfelvétel nyomán, a mikor a féllábu artista átugrik egy másfél méternyi magas keritést. Felesége ott áll a kerités előtt és vigyáz arra, hogy esetleg el ne essen a földön. Most már csak egy lába van s vigyázni kell arra, hogy ezt is el ne törje.