Roald Amundsen a sarkvidéken

A sarkvidéki kutatásoknak és a tudományos adatgyüjtésnek igazi hőse Roald Amundsen hajóskapitány. Már nem egy izben járt az északi sarkvidéken, a hol mindannyiszor érdekes megfigyeléseket tett és a honnan gazdag tudományos megfigyelésekkel megrakodva tért vissza. Megfigyeléséről Amundsen Európaszerte a nagyobb városokban érdekes felolvasásokat tartott.

A tudományos világ nemcsak nagy megelégedéssel fogadta Amundsen működését, hanem a legnagyobb bizalommal vette tudomásul azokat a tudományos állitásokat, a melyekkel Amundsen a felolvasó asztal mellől saját tapasztalatai alapján hozakodott elő.

Ugy látszik, hogy Cook és Peary ismeretes elsőbbségi harcza inditották Amundsent arra, hogy ujból felkeresse a sarkvidéket és esetleg ellenőrizze a nevezettek állitásait. Amundsen ujból a nevezetes „Fram” nevü hajóval indult el Krisztianiaból a sarkvidékre, a hol éveket szándékozik tölteni. Mindenesetre nagy elhatározás és ritka tudományos lelkesültség szükséges ahhoz, hogy valaki, mint Amundsen, évekre kiszakitsa magát e kulturvilágból, hogy éveket töltsön az örökös hó és jég birodalmában.

Megemlitjük, hogy Amundsen kapitány Budapesten is tartott legutóbbi visszatérte alkalmából igen érdekes felolvasást.